divendres, 20 de novembre de 2009

Acomiadament de regidor de Moisès Vizcaino

Paraules d'acomiadament de regidor en el Ple de 19 de novembre de 2009

Com les quatre barres del penó de la Conquesta del nostre Rei Jaume I, faré les 4 últimes reflexions des de l’últim plenari d’aquesta legislatura, en el que ocuparé el càrrec de regidor del grup municipal GCiE:


1a reflexió.- DEMANAR DISCULPES PER SI DE CAS ALGÚ S’HA OFÉS.- Aclarir a tots/es els membres de Corporació, que encara que dins de la discussió política, de vegades passional o acalorada, mai, ... mai ... ha existit per la meua part, mala fe ni intencionalitat de causar cap mal a cap contrincant polític, ni a cap funcionari o treballador de l’ajuntament, ni a cap veí o veïna. Per davant, les meues disculpes si alguna vegada algú s’ha sentit molest o ofés.

2a reflexió.- CERTA TRISTESA PELS FRACASSOS COL·LECTIUS, QUE NO DEIXEN PROGRESSAR CASTELLÓI ELSSEUS CIUTADANS/ES.-

Me’n vaig de l’ajuntament amb un cert sentiment de tristesa, no per deixar el càrrec de regidor per suposat, sinó per una mala sensació que em queda dins de mi:

He vist des del funcionament de l’ajuntament, que massa vegades es posen els interessos partidistes i personalistes, per davant del bé comú del poble.

He denotat una total falta d’ambició, d’autèntica passió política, de falta de posar tot el cor i tot el cap en solucionar els problemes de sempre que afecten el poble de Castelló, i en superar els fracassos col·lectius que impideixen el progrés de tots/es els castelloners.

La gent parlant s'entén. I per parlar cal fer un exercici molt gran d'escoltar i,sobretot, d'exposar arguments damunt de la taula.

3a reflexió.- DOBLE UTOPIA FETA REALITAT. En coherència política amb els criteris de gestionar el lloc de regidor i la forma de treballar de l’agrupació d’electors Gent de Castelló i d’Esquerra, renuncie al meu càrrec de regidor, havent donat compliment a dos xicotetes utopies polítiques :

.- per una banda, la de demostrar-li al poble de Castelló que es pot fer política amb noves formes participatives, en les que podem treballar els qui som membres d’algun partit polític amb persones no afiliades a cap partit, i que , es pot defendre ací en el Ple tot allò que acorda el propi grup, encara que canvie la persona que ocupa el lloc de regidor. Agrair als meus companys/es de GCiE que han estat al meu costat en aquest periode. El meu suport i els meus ànims a Óscar Noguera, el futur regidor que continuarà el treball de GCiE.

.- per altra banda, la utopia d’haver arribat a formar part com a polític local de l’ajuntament del meu estimat poble, Castelló de la Ribera. He acomplert un somni personal que he tingut des de sempre: servir al meu poble des de dins de l’ajuntament.

4a i última reflexió.- RECORDS: DEL PASSAT HISTÒRIC I DEL PASSAT RECENT.- Per últim, vull acabar parlant del passat i no del moment polític present.

- Vull fer memòria històrica, com a militant d’Esquerra Republicana, i homenatjar des d’ací i des de la paraula, a tots aquells castelloners que per defendre La República foren assassinats, torturats, exiliats o maltractats per la repressió de la Dictadura franquista feixista, que han estat totalment oblidats des de la reinstauració de la democràcia fa 30 anys. El meu reconeixement a les seues famílies.

- Vull mirar el passat més recent, per recordar i homenatjar simplement des de la paraula, al nostre benvolgut company Ximo Villar, funcionari d’aquest Ajuntament, membre fundador de la web acicastello i de l’associació Plataforma Cívica Castellonera, i col·laborador de GCiE. En el seu record, una forta abraçada a la seua família. Va per tu Ximo !!

Gràcies per escoltar. Bona nit.

Moisès Vizcaino Garrido

Portaveu de GCiE

Novembre de 2009

Categories: ,